Vreugdenhil Bulbs & Plants
Jochem Vreugdenhil

Jochem Vreugdenhil

Canna Mix (Decorum)

Canna Mix (Decorum)

 • 14 cm
 • 100 cm
Canna Kreta (Decorum)

Canna Kreta (Decorum)

 • 14 cm
 • 45 cm
Canna Alaska (Decorum)

Canna Alaska (Decorum)

 • 14 cm
 • 45 cm
Canna Tenerife (Decorum)

Canna Tenerife (Decorum)

 • 14 cm
 • 45 cm
Canna Madeira (Decorum)

Canna Madeira (Decorum)

 • 14 cm
 • 45 cm
Canna Mix (Decorum)

Canna Mix (Decorum)

 • 17 cm
 • 50 cm
Canna Exclusieve Mix (Decorum)

Canna Exclusieve Mix (Decorum)

 • 17 cm
 • 50 cm
Canna Kreta (Decorum)

Canna Kreta (Decorum)

 • 17 cm
 • 50 cm
Canna Alaska (Decorum)

Canna Alaska (Decorum)

 • 17 cm
 • 50 cm
Canna Tenerife (Decorum)

Canna Tenerife (Decorum)

 • 17 cm
 • 50 cm
Canna Cleopatra (Decorum)

Canna Cleopatra (Decorum)

 • 17 cm
 • 50 cm
Canna Red Velvet (Decorum)

Canna Red Velvet (Decorum)

 • 17 cm
 • 50 cm
Canna Pretoria (Decorum)

Canna Pretoria (Decorum)

 • 17 cm
 • 50 cm
Canna mix (Decorum)

Canna mix (Decorum)

 • 23 cm
 • 60 cm
Canna Mix (Decorum)

Canna Mix (Decorum)

 • 30 cm
 • 95 cm
Eucomis Leia (Decorum)

Eucomis Leia (Decorum)

 • 17 cm
 • 30 cm
Ornithogalum Thyrsoides Snowflake Wit 1pp (Decorum)

Ornithogalum Thyrsoides Snowflake Wit 1pp (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Albuca Spiralis Frizzle Sizzle (Decorum)

Albuca Spiralis Frizzle Sizzle (Decorum)

 • 12 cm
 • 25 cm
Ornithogalum Thyrsoides Snowflake Wit 4pp (Decorum)

Ornithogalum Thyrsoides Snowflake Wit 4pp (Decorum)

 • 14 cm
 • 40 cm
Ornithogalum Thyrsoides Snowflake Wit 5pp (Decorum)

Ornithogalum Thyrsoides Snowflake Wit 5pp (Decorum)

 • 23 cm
 • 50 cm
Ornithogalum Dubium Oranje 1pp (Decorum)

Ornithogalum Dubium Oranje 1pp (Decorum)

 • 10.5 cm
 • 30 cm
Zantedeschia Mix (Decorum)

Zantedeschia Mix (Decorum)

 • 10.5 cm
 • 30 cm
Zantedeschia Garnet Glow (Decorum)

Zantedeschia Garnet Glow (Decorum)

 • 10.5 cm
 • 30 cm
Zantedeschia Crystal Blush (Decorum)

Zantedeschia Crystal Blush (Decorum)

 • 10.5 cm
 • 30 cm
Zantedeschia Grape Velvet (Decorum)

Zantedeschia Grape Velvet (Decorum)

 • 10.5 cm
 • 30 cm
Zantedeschia Callafornia Red (Decorum)

Zantedeschia Callafornia Red (Decorum)

 • 10.5 cm
 • 30 cm
Zantedeschia Morning Sun (Decorum)

Zantedeschia Morning Sun (Decorum)

 • 10.5 cm
 • 30 cm
Zantedeschia Gold Crown (Decorum)

Zantedeschia Gold Crown (Decorum)

 • 10.5 cm
 • 30 cm
Zantedeschia Peter's Pride (Decorum)

Zantedeschia Peter's Pride (Decorum)

 • 10.5 cm
 • 30 cm
Zantedeschia Mix (Decorum)

Zantedeschia Mix (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia 'Sweet' Mix (Decorum)

Zantedeschia 'Sweet' Mix (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia 'Sunny' Mix (Decorum)

Zantedeschia 'Sunny' Mix (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Mix Feel Green hoes (Decorum)

Zantedeschia Mix Feel Green hoes (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Crystal Blush (Decorum)

Zantedeschia Crystal Blush (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Crystal Blush in Potcover (Decorum)

Zantedeschia Crystal Blush in Potcover (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Red Alert 12cm (Decorum)

Zantedeschia Red Alert 12cm (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Red Alert in Potcover (Decorum)

Zantedeschia Red Alert in Potcover (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Paco (Decorum)

Zantedeschia Paco (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Paco in Potcover (Decorum)

Zantedeschia Paco in Potcover (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Morning Sun (Decorum)

Zantedeschia Morning Sun (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Morning Sun in Potcover (Decorum)

Zantedeschia Morning Sun in Potcover (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Summer Sun 12cm (Decorum)

Zantedeschia Summer Sun 12cm (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Summer Sun in Potcover (Decorum)

Zantedeschia Summer Sun in Potcover (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Peter's Pride 12cm (Decorum)

Zantedeschia Peter's Pride 12cm (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Peter's Pride in Potcover (Decorum)

Zantedeschia Peter's Pride in Potcover (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Odessa 12cm (Decorum)

Zantedeschia Odessa 12cm (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Odessa in Potcover (Decorum)

Zantedeschia Odessa in Potcover (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Gold Crown 12cm (Decorum)

Zantedeschia Gold Crown 12cm (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Gold Crown in Potcover (Decorum)

Zantedeschia Gold Crown in Potcover (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Montevideo 12cm (Decorum)

Zantedeschia Montevideo 12cm (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Montevideo in Potcover (Decorum)

Zantedeschia Montevideo in Potcover (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Mix in Potcover (Decorum)

Zantedeschia Mix in Potcover (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Callafornia Red 12cm (Decorum)

Zantedeschia Callafornia Red 12cm (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Callafornia Red in Potcover (Decorum)

Zantedeschia Callafornia Red in Potcover (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Grape Velvet 12cm (Decorum)

Zantedeschia Grape Velvet 12cm (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Grape Velvet in Potcover (Decorum)

Zantedeschia Grape Velvet in Potcover (Decorum)

 • 12 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Mix (Decorum)

Zantedeschia Mix (Decorum)

 • 14 cm
 • 45 cm
Zantedeschia Crystal Blush (Decorum)

Zantedeschia Crystal Blush (Decorum)

 • 14 cm
 • 45 cm
Zantedeschia Garnet Glow (Decorum)

Zantedeschia Garnet Glow (Decorum)

 • 14 cm
 • 45 cm
Zantedeschia Peter's Pride (Decorum)

Zantedeschia Peter's Pride (Decorum)

 • 14 cm
 • 45 cm
Zantedeschia Odessa (Decorum)

Zantedeschia Odessa (Decorum)

 • 14 cm
 • 45 cm
Zantedeschia Morning Sun (Decorum)

Zantedeschia Morning Sun (Decorum)

 • 14 cm
 • 45 cm
Zantedeschia Red Alert (Decorum)

Zantedeschia Red Alert (Decorum)

 • 14 cm
 • 45 cm
Zantedeschia Paco (Decorum)

Zantedeschia Paco (Decorum)

 • 14 cm
 • 45 cm
Zantedeschia Gold Crown (Decorum)

Zantedeschia Gold Crown (Decorum)

 • 14 cm
 • 45 cm
Zantedeschia Kasai (Decorum)

Zantedeschia Kasai (Decorum)

 • 14 cm
 • 45 cm
Zantedeschia Mix (Decorum)

Zantedeschia Mix (Decorum)

 • 17 cm
 • 55 cm
Zantedeschia Crystal Blush (Decorum)

Zantedeschia Crystal Blush (Decorum)

 • 17 cm
 • 55 cm
Zantedeschia Garnet Glow (Decorum)

Zantedeschia Garnet Glow (Decorum)

 • 17 cm
 • 55 cm
Zantedeschia Morning Sun (Decorum)

Zantedeschia Morning Sun (Decorum)

 • 17 cm
 • 55 cm
Zantedeschia Captain Solo (Decorum)

Zantedeschia Captain Solo (Decorum)

 • 17 cm
 • 60 cm
Zantedeschia Captain Murano (Decorum)

Zantedeschia Captain Murano (Decorum)

 • 17 cm
 • 60 cm
Zantedeschia Captain Fargo (Decorum)

Zantedeschia Captain Fargo (Decorum)

 • 17 cm
 • 55 cm
Zantedeschia Mix (Decorum)

Zantedeschia Mix (Decorum)

 • 23 cm
 • 60 cm
Zantedeschia Morning Sun (Decorum)

Zantedeschia Morning Sun (Decorum)

 • 23 cm
 • 60 cm
Zantedeschia Samur (Decorum)

Zantedeschia Samur (Decorum)

 • 23 cm
 • 60 cm
Zantedeschia Gold Crown (Decorum)

Zantedeschia Gold Crown (Decorum)

 • 23 cm
 • 60 cm
Zantedeschia Royal Princess (Decorum)

Zantedeschia Royal Princess (Decorum)

 • 23 cm
 • 60 cm
Pennisetum Purple Baron (Decorum)

Pennisetum Purple Baron (Decorum)

 • 17 cm
 • 70 cm
Pennisetum Purple Baron (Decorum)

Pennisetum Purple Baron (Decorum)

 • 30 cm
 • 95 cm
Calocephalus Brownii (Decorum)

Calocephalus Brownii (Decorum)

 • 17 cm
 • 30 cm
Calocephalus Brownii met etiket (Decorum)

Calocephalus Brownii met etiket (Decorum)

 • 17 cm
 • 30 cm
Zantedeschia Mix in Ompot Annabel Wit (Decorum)

Zantedeschia Mix in Ompot Annabel Wit (Decorum)

 • 12 cm
 • 35 cm
Zantedeschia Mix in Ompot Amy (Decorum)

Zantedeschia Mix in Ompot Amy (Decorum)

 • 14 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Mix in Ompot Nairobi (Decorum)

Zantedeschia Mix in Ompot Nairobi (Decorum)

 • 14 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Mix in Ompot Kenya (Decorum)

Zantedeschia Mix in Ompot Kenya (Decorum)

 • 14 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Mix in Ompot Melanie (Decorum)

Zantedeschia Mix in Ompot Melanie (Decorum)

 • 15 cm
 • 40 cm
African Breeze mix in Ompot Nairobi (Decorum)

African Breeze mix in Ompot Nairobi (Decorum)

 • 14 cm
 • 25 cm
Ornithogalum Dubium Oranje 1pp in Ompot Annabel (Decorum)

Ornithogalum Dubium Oranje 1pp in Ompot Annabel (Decorum)

 • 12 cm
 • 30 cm
Ornithogalum Dubium Oranje 1pp in Ompot Annabel Wit (Decorum)

Ornithogalum Dubium Oranje 1pp in Ompot Annabel Wit (Decorum)

 • 12 cm
 • 30 cm
Ornithogalum Dubium Oranje 1pp in Ompot Africa (Decorum)

Ornithogalum Dubium Oranje 1pp in Ompot Africa (Decorum)

 • 12 cm
 • 25 cm
Ornithogalum Dubium Oranje 1pp in Ompot Luna (Decorum)

Ornithogalum Dubium Oranje 1pp in Ompot Luna (Decorum)

 • 12 cm
 • 25 cm
Ornithogalum Dubium Oranje 1pp in Ompot Melanie (Decorum)

Ornithogalum Dubium Oranje 1pp in Ompot Melanie (Decorum)

 • 13 cm
 • 30 cm
Ornithogalum Thyrsoides Snowflake Wit 1pp in Ompot Kenya (Decorum)

Ornithogalum Thyrsoides Snowflake Wit 1pp in Ompot Kenya (Decorum)

 • 14 cm
 • 40 cm
Ornithogalum Thyrsoides Snowflake Wit 1pp in Ompot Nairobi (Decorum)

Ornithogalum Thyrsoides Snowflake Wit 1pp in Ompot Nairobi (Decorum)

 • 14 cm
 • 40 cm
Albuca Spiralis Frizzle Sizzle in Ompot Kenya (Decorum)

Albuca Spiralis Frizzle Sizzle in Ompot Kenya (Decorum)

 • 14 cm
 • 25 cm
Albuca Spiralis Frizzle Sizzle in Ompot Nairobi (Decorum)

Albuca Spiralis Frizzle Sizzle in Ompot Nairobi (Decorum)

 • 14 cm
 • 25 cm
Zantedeschia Mix in Glaspot Claudia met Doekje (Decorum)

Zantedeschia Mix in Glaspot Claudia met Doekje (Decorum)

 • 13 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Mix in Ompot Amy met Vlinder (Decorum)

Zantedeschia Mix in Ompot Amy met Vlinder (Decorum)

 • 14 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Mix in Gaby Cilinderglas (Decorum)

Zantedeschia Mix in Gaby Cilinderglas (Decorum)

 • 15 cm
 • 50 cm
Zantedeschia Mix in Ompot Melanie met Vliesdoek (Decorum)

Zantedeschia Mix in Ompot Melanie met Vliesdoek (Decorum)

 • 15 cm
 • 40 cm
Zantedeschia in Faja LENTE (Decorum)

Zantedeschia in Faja LENTE (Decorum)

 • 16 cm
 • 50 cm
Zantedeschia Mix in Terracotta Terracotta Steen met vlinder (Decorum)

Zantedeschia Mix in Terracotta Terracotta Steen met vlinder (Decorum)

 • 17 cm
 • 60 cm
Albuca Spiralis Frizzle Sizzle in ompot Luna 13 cm (Decorum)

Albuca Spiralis Frizzle Sizzle in ompot Luna 13 cm (Decorum)

 • 12 cm
 • 25 cm
Zantedeschia Mix in Ompot Luna (Decorum)

Zantedeschia Mix in Ompot Luna (Decorum)

 • 12 cm
 • 35 cm
Zantedeschia Mix in Terracotta Steen Pot (Decorum)

Zantedeschia Mix in Terracotta Steen Pot (Decorum)

 • 13 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Mix in Ompot Indy (Decorum)

Zantedeschia Mix in Ompot Indy (Decorum)

 • 13 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Mix in Ompot Savanne (Decorum)

Zantedeschia Mix in Ompot Savanne (Decorum)

 • 14 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Mix in Ompot Maxime ZOMER (Decorum)

Zantedeschia Mix in Ompot Maxime ZOMER (Decorum)

 • 14 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Mix in Ompot Milou ZOMER (Decorum)

Zantedeschia Mix in Ompot Milou ZOMER (Decorum)

 • 14 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Mix in Ompot Maxime ZOMER (Decorum)

Zantedeschia Mix in Ompot Maxime ZOMER (Decorum)

 • 15 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Mix in Ompot Milou ZOMER (Decorum)

Zantedeschia Mix in Ompot Milou ZOMER (Decorum)

 • 16 cm
 • 40 cm
Zantedeschia Garnet Glow in Schaal Ariel (Decorum)

Zantedeschia Garnet Glow in Schaal Ariel (Decorum)

 • 22 cm
 • 30 cm
Zantedeschia Paco in Schaal Ariel (Decorum)

Zantedeschia Paco in Schaal Ariel (Decorum)

 • 22 cm
 • 30 cm
Zantedeschia Mix in Schaal Ariel (Decorum)

Zantedeschia Mix in Schaal Ariel (Decorum)

 • 22 cm
 • 30 cm
Zantedeschia Crystal Blush in Schaal Ariel (Decorum)

Zantedeschia Crystal Blush in Schaal Ariel (Decorum)

 • 22 cm
 • 30 cm
Zantedeschia Summer Sun in Schaal Ariel (Decorum)

Zantedeschia Summer Sun in Schaal Ariel (Decorum)

 • 22 cm
 • 30 cm
Zantedeschia Kasai in Schaal Ariel (Decorum)

Zantedeschia Kasai in Schaal Ariel (Decorum)

 • 22 cm
 • 30 cm